Üdvözlünk alapítványunk honlapján!

Szép Holnap Közhasznú Alapítványunk 1999. novemberében alakult, szülők, és dolgozók kezdeményezésére, a Kemény Zsigmond Utcai Óvodába járó gyermekekért. Az óvoda szakmai munkájának segítését, biztonságos, élményadó környezet kialakítását, eszközök beszerzését, az óvoda partnerkapcsolatainak szélesítését, erősítését, a városrészben élő kisgyermekes családok közösségi életének gazdagítását, valamint a természetvédelmet és egészség megőrzést segítő tevékenységek szervezését vállaltuk fel.

Célunk: segíteni az óvoda képességfejlesztő programjának megvalósítását, különösen a hátrányok kompenzálása, a felzárkóztatás és tehetséggondozás területén.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének biztosítását, ezért a projekt megvalósítása során különös hangsúlyt fektetünk a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik programokba történő bevonására.

Az alapítvány bevétele elsősorban az adó 1%-ból, szülők, magánszemélyek támogatásából, és pályázati forrásból adódik. Az összeg felhasználása során elsődleges szempont a biztonságos, mozgásigényt kielégítő környezet kialakítása, fejlesztőeszközök beszerzése, élményszerző programok szervezése ill. a programokon való részvétel támogatása.

Közösségi, családi programjaink túlmutatnak az óvodán, nyitottak, bevonják a környéken lakó kisgyermekes családokat is.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség